Friday, October 9, 2015

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat (Bagian ke-3)

Nama Islam telah dijadikan #dasarPokok oleh kaum #Muslimin. Sedangkan aqidahnya bernama #AqidahIslamiyah. 

Dalam hal ini, kepada kaum muslimin telah diturunkan #al_Quràn sebagai sumber aturan hidup; untuk mengatur segala aspek kehidupan.
 

Dengan #al_Quràn itulah ummat Islam seluruh dunia diatur dan dipandu agar bisa mendapat kehidupan dan penghidupan yang layak, bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat kelak.
 

Sumber aturan (Undang Undang) hidup itupun sebenarnya tidak hanya diturunkan #Allah_SWT melalui Rasul-Nya (Nabi Muhammad saw.) khusus untuk ummat Islam saja. Tapi bagi seluruh ummat yang ada di alam semesta ini ;
 

"Wamaa Arsalnaaka Illaa Rahmatan Lil-ààlamiin": Tidaklah Kami (Allah) mengutus anda (Muhammad), kecuali sebagi rahmat (kasih sayang dari Allah) untuk seluruh alam.

Penulis: #ustManatahan
close

Ikuti Kami

Terkini

Rasulullah Saw Tidak Mengakui Umatnya yang Berkawan dengan Penguasa Zalim

Saya heran mengapa hadits ini jarang dibahas, atau hampir-hampir tak terdengar. Ataukah mungkin kita yang lalai? Rasulullah ﷺ bersabda; ...

Khazanah Islam

Total Pageviews